Ik heb een klacht

Vérian doet haar uiterste best om u tevreden te stellen over onze zorg- en dienstverlening. Daar verstaan wij onder andere onder: zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn met u als cliënt. Wanneer u niet tevreden bent horen wij dat graag van u. Hieronder staat beschreven welke mogelijkheden u heeft om uw klacht te bespreken en melden. De klachtenafhandeling geschiedt op een vertrouwelijke wijze.

Bespreek uw klacht met de betreffende zorgverlener

In eerste instantie is het raadzaam om een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener aan te gaan. Vaak is een zorgverlener zich niet bewust van de onvrede. Wanneer u uw klacht gezamenlijk bespreekt kunnen punten meestal snel worden opgelost. Hopelijk is het persoonlijke gesprek afdoende om dergelijke punten in de toekomst te voorkomen.

De klachtenfunctionaris

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht door de zorgverlener, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris binnen Vérian. De klacht kan zowel schriftelijk als telefonisch worden ingediend.

Postadres:
Vérian t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn

E-mail: klachtensecretariaat@verian.nl
Telefoon: (088) 126 3 126

De volgende punten zijn belangrijk als u een klacht indient:

  1. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
  2. U kunt tot één (1) jaar na de gebeurtenis waarover u een klacht heeft een klacht indienen.
  3. De klacht gaat over Vérian als zorgaanbieder of over het werk/de houding van de medewerker(s) van Vérian;
  4. Uw klacht is niet eerder ingediend en toen ongegrond verklaard;
  5. Uw klacht wordt binnen zes (6) weken, of in overleg met u uiterlijk binnen tien (10) weken behandeld.

 

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?