Cliëntenvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en/of de vertegenwoordiger.

Ontvangt u zorg die valt onder de Wet zorg en dwang?

Iedereen die zorg ontvangt op basis van de Wet zorg en dwang kan een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Vérian, maar is onafhankelijk beschikbaar in het betreffende werkgebied waar u woonachtig bent.

U kunt als cliënt van Vérian een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon via Zorgbelang.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en/of de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing of bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.
Zorgbelang is als organisatie door het zorgkantoor aan Vérian gekoppeld. U kunt contact zoeken met een clientvertrouwenspersoon van Zorgbelang via telefoonnummer 088- 9294099 en e-mail cvp@zorgbelangcvp.nl.
Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?