Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid van Vérian.

Op dit moment bestaat de directie uit Huub Gerard en Jan Torny. Bij het nemen van besluiten worden de belangen van de betrokken partijen zoals cliënten en verwanten, zorgprofessionals, medewerkers en opdrachtgevers als gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars afgewogen. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?