Wie zijn wij

Dementie en kwetsbare ouderen

Als casemanagers bieden wij begeleiding en ondersteuning aan cliënten met een diagnose dementie of een vermoeden daarvan (het ‘niet-pluis’-gevoel). Samen met de cliënt en diens naasten kijken wij wat er nodig is in de thuissituatie en zoeken wij naar praktische oplossingen ter ondersteuning van cliënt én mantelzorger.

Wij zijn inzetbaar voor advies, instructie en voorlichting over dementie gericht aan cliënt, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. Hierbij gaat het om het regelen van een totaalaanbod van zorg en ondersteuning, waarbij ook de vereiste indicaties door ons kunnen worden aangevraagd. Bij voorkeur worden wij aan het begin van de diagnose of van een niet-pluis-gevoel betrokken. Casemanagers zijn professionals, met jarenlange ervaring in de zorg. Zij zijn bijvoorbeeld verpleegkundige of maatschappelijk werker en bieden als casemanager ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving.

Met wie werken wij samen?

Wij werken samen met andere zorgprofessionals bijvoorbeeld een huisarts, POH-er, geriater, GGZ, verpleegkundige, dagbesteding en/of begeleiding thuis. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van de sociale kaart en de wet- en regelgeving,  gericht op cliënten met dementie en hun mantelzorgers.

De vereniging Alzheimer Nederland heeft veel folders en informatie over dementie en het omgaan hiermee. Wilt u meer weten over wat een casemanager voor u kan doen kunt u gebruik maken van onderstaande link:

https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/hulp-en-ondersteuning-thuis/ondersteuning-thuis/casemanagement-bij-dementie

Zorg regelen

Casemanagement dementie kan ingezet worden door verwijzers, denk hierbij aan huisartsen. Als u zorg ontvangt van een casemanager, wordt er besproken hoe u met haar/hem contact kan hebben. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de zorgcentrale.

Maak kennis met het team

Dorien
Casemanager dementie
Jantine
Casemanager dementie
Karin
Casemanager dementie
Natasja
Casemanager dementie
Diewerke
Casemanager dementie
Annemieke
Casemanager dementie
Wilma
Casemanager dementie
Simone
Casemanager dementie
Carola
Casemanager dementie
Roeline
Casemanager dementie
Mary
Casemanager dementie
Karen
Casemanager dementie
Christa
Casemanager dementie
Hester
Casemanager dementie
Karen
Casemanager Dementie

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?