Maatschappelijk werk

Maatschappelijk Werk helpt bij het aanpakken van allerlei problemen. Wij doen dit aan de hand van individuele gesprekken, relatiegesprekken en/of gezinsgesprekken. Tijdens deze gesprekken proberen we te kijken waar de problemen vandaan komen en gaan we samen op zoek naar een oplossing.

Schoolmaatschappelijk Werk Primair en Voortgezet Onderwijs

Naast Maatschappelijk werk bieden wij ook Schoolmaatschappelijk Werk Primair en Voortgezet Onderwijs.

Maatschappelijk werk

Wij bieden onder andere ondersteuning en begeleiding bij:

 • Relatieproblemen
 • Echtscheiding
 • Opvoedingsvragen
 • Huiselijk geweld
 • Financiële zorgen
 • Eenzaamheid
 • Burn-out klachten
 • Psychosociale problemen
 • Verlies en rouwverwerking
 • Huisvestingsproblemen
 • Bemiddeling en belangenbehartiging
 • Verwijzen naar instanties

Daarnaast bieden wij ook onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wij bieden Maatschappelijk werk aan in de volgende plaatsen: Epe, Vaassen en Hattem.

Cliënttevredenheid

Binnen (school)maatschappelijk werk vragen wij cliënten bij de afsluiting van een begeleidingstraject naar hun tevredenheid. In 2020 hebben verschillende cliënten de vragenlijst ingevuld. De ondervraagde cliënten beoordelen (school)maatschappelijk werk van Vérian gemiddeld met een 8,5! Lees hier meer.

Direct zorg regelen

(School)maatschappelijk werk van Vérian kunt u aanvragen door te bellen naar onze Zorgcentrale (088) 126 3 126. Hiervoor is geen doorverwijzing nodig.

Schoolmaatschappelijk Werk Primair en Voortgezet Onderwijs


Het Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek kind-ouder-school, waarbij het belang van de optimale ontwikkeling van het kind centraal staat. De uitgangspunten van Schoolmaatschappelijk Werk zijn:

 • zo tijdig mogelijk;
 • zo licht mogelijk;
 • zo kort mogelijk;
 • zo dichtbij mogelijk.

Wij bieden Schoolmaatschappelijk werk in de gemeenten Hattem en Epe.

Wanneer Schoolmaatschappelijk Werk inschakelen?

Schoolmaatschappelijk Werk is aanvullend op de zorg en ondersteuning die scholen uit het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs zelf kunnen bieden bij hulp aan kinderen. Een schoolmaatschappelijk werker kan snel helpen bij lichte vormen van psychosociale hulp, advies en ondersteuning. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker bemiddelen tussen de ouders en de school. Schoolmaatschappelijk Werk biedt handvatten en ondersteuning bij problemen bijvoorbeeld: pesten of gepest worden, problemen op school of in de thuissituatie, (dreigende) echtscheiding, depressieve gevoelens, overlijden van een dierbare, e.d..

 

 

 

 

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?