Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit actieve leden (vrijwilligers), van wie een aantal zelf cliënt of mantelzorger is. Sommige leden zijn afkomstig uit de zorg, anderen hebben interesse en hart voor goede zorg. Een professioneel ambtelijk secretaris ondersteunt de raad.

Waar en wanneer overleggen wij?

We beschikken een dag per week over een werkkamer in het gebouw van Vérian aan het Jean Monnetpark 1 te Apeldoorn, waar we ook vergaderen.

Als Cliëntenraad overleggen wij met elkaar over de kwaliteit van de zorg aan u. Ook houden wij twee keer per jaar een studiedag, waarin wij ons bijscholen en onze plannen verdiepen. Daarnaast bezoeken wij congressen en wonen we workshops bij om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de zorg.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?