Wat doen wij

Oncologie

De diagnose kanker brengt veel onzekerheid en emoties met zich mee, zowel bij uzelf als uw naasten. Hoe gaat u hier mee om? Wat staat u de komende tijd allemaal te wachten? Onze oncologieverpleegkundige ondersteunt en begeleidt mensen met de diagnose kanker en geeft adviezen, als aanvulling op de zorg van uw arts.

Ondersteuning bij kanker

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw naasten. Er komt veel op u af tijdens de periode van ziekte en herstel. Kanker laat je niet achter in het ziekenhuis. Juist thuis komen vaak de zorgen, de vragen en ontstaan de lichamelijke klachten van de behandeling. Dan is het goed om begeleiding te krijgen in je eigen omgeving.
De oncologieverpleegkundige is gespecialiseerd in alle facetten van de behandeling en begeleiding van kankerpatiënten. De hulp is daarbij gericht op de kwaliteit van zorg en leven van de cliënt.

  Wat kan de oncologieverpleegkundige voor u doen?

  De oncologieverpleegkundige komt bij u thuis voor ondersteuning en begeleiding. Inzicht in uw ziekteproces is daarbij erg belangrijk. Van hieruit wordt advies gegeven en gekeken naar praktische oplossingen, denk hierbij aan:

  • Welke keuzemogelijkheden heeft u voor zorg, wat wordt er wel vergoed en wat niet?
  • Inzet van zorg en hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
  • De gevolgen van uw ziekte, denk aan vermoeidheid, pijn en lichamelijke beperkingen.
  • De gevolgen van de behandeling, zoals verminderde eetlust, haaruitval, braken, pijnlijke mond.
  • Mogelijkheden voor pijnbestrijding.
  • Welke impact heeft de ziekte en behandeling thuis en op uw werk?

  Ook uw algehele welzijn wordt gemonitord. De oncologieverpleegkundige luistert goed naar uw wensen om zo de ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Daar wordt ook uw omgeving nauw bij betrokken.

  Begeleiding in verschillende fasen

  In het hele traject kan de oncologieverpleegkundige ondersteuning bieden en u helpen keuzes te maken die bij u passen. Dit kan starten als bij u kanker is vastgesteld, waar u nog wordt onderzocht of als u de behandeling ondergaat, maar ook in situaties waarbij er geen kans op genezing meer is.

  Samenwerken voor kwaliteit van zorg

  De oncologieverpleegkundige is een belangrijke verbinder tussen het ziekenhuis waar u de behandeling krijgt en de huisarts, thuiszorg en andere zorgverleners en organisaties om u heen. Belangrijke waarnemingen worden ook teruggekoppeld naar de betreffende disciplines, zodat er waar nodig op ingespeeld kan worden. Ook kan de oncologieverpleegkundige u doorverwijzen naar een diëtist, ergo-/fysiotherapeut, psycholoog of andere hulpverlener. Dit gaat uiteraard in overleg met u.

  Kosten

  Uw zorgverzekeraar vergoedt ondersteuning en begeleiding door een oncologieverpleegkundige volledig. Er zijn dus geen kosten aan verbonden (buiten de eigen bijdrage vanuit uw zorgverzekering).

  Contact

  U kunt contact opnemen met een van onze oncologieverpleegkundigen via oncologie@verian.nl of via onze Zorglijn: 088 126 3 126. De verpleegkundige belt u dan terug. Ook kunt u een verwijzing krijgen via de specialist, huisarts of uw (wijk)verpleegkundige.

  Maak kennis met het team

  Dianne
  Oncologieverpleegkundige
  Aleida
  Oncologieverpleegkundige
  Mariëlle
  Oncologieverpleegkundige
  Jeroen Martijjn
  Oncologieverpleegkundige

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?