Zorg thuis

Vérian levert een breed pakket aan zorg en ondersteuning bij u thuis en dicht bij huis. We kijken gericht hoe we u kunnen helpen. We gaan hierbij uit van uw eigen mogelijkheden en zelfstandigheid. Het gebruik maken van de inzet van hulpmiddelen, zorgtechnologie, mantelzorgers en voorzieningen in uw wijk zijn daarbij belangrijk!

Wat bieden wij

Vanuit deskundige wijkteams bieden wij de juiste zorg en ondersteuning bij u thuis en dicht bij huis in onze Thuyskamer. Onze wijkteams bestaan uit (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden (plus). Wij streven er altijd naar om u de zorg en ondersteuning te verlenen die u nodig heeft. Tijdelijk of langdurig, in een vertrouwde omgeving.

Hoe werken wij?

Tijdens een adviesgesprek bespreken we samen met u en uw naasten wat uw hulpvraag is en welke doelen u heeft. Daarbij richten we ons op onderstaande vijf stappen:

Onze wijkteams hebben goede contacten met de huisartsen en andere specialisten in uw gemeente. 

Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • in en uit bed gaan;
  • wassen, douchen en aankleden;
  • toiletgang;
  • aanbrengen van prothesen en steunkousen;
  • zuurstof toedienen;
  • injecties geven en/of leren u zelf te injecteren;
  • wondverzorging;
  • begeleiding in een palliatieve fase;
  • en nog vele andere hulpvragen.

Wat zijn de kosten voor verpleging en verzorging thuis?

Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. Wanneer u een Wlz-indicatie heeft, betaalt u wel een eigen bijdrage.

Onafhankelijke Cliëntondersteuner

Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een Onafhankelijke Cliëntondersteuner. Voor meer informatie klik hier.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?