Wat doen wij

Niet aangeboren hersenletsel

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan cliënten met hersenletsel als gevolg van CVA (herseninfarct), MS, Parkinson, andere neurologische ziektebeelden of hersentrauma. In geval van een hersenletsel krijgt u en uw directe omgeving te maken met veranderingen. In goed overleg met u en uw naasten wordt bekeken wat nodig is in uw specifieke situatie. De wensen, achtergrond en belevingswereld van u en uw naasten staan daarbij centraal.

Praktische oplossingen

Samen met u en uw naasten wordt gezocht naar praktische oplossingen, passende therapie en daginvulling. Te denken valt aan tips hoe om te gaan met uw werk, gezin, verandering van rolpatronen binnen uw relatie, moeilijk/veranderd gedrag, dagbesteding, therapieën, vrijwilligers inschakelen, advisering rondom lotgenotencontact, etc.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan preventie, coaching en voorlichting omtrent leefstijl, hoe u om kunt gaan met de ziekte, maar ook uitleg over de gevolgen en symptomen behorend bij het ziektebeeld.

  Afspraak maken

  Wenst u een afspraak met een parkinsonverpleegkundige, MS-verpleegkundige of CVA nazorgverpleegkundige? Neem dan vrijblijvend contact op via nah@verian.nl of op werkdagen via de zorglijn 088 1263126 en vraag naar een medewerker van het cluster NAH.

  Ook uw huisarts, de wijkverpleegkundige of een andere zorgverlener kan contact met ons opnemen. Voor de zorg en begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige heeft u geen verwijzing of indicatie nodig. De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed uit de basisverzekering.

  Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg? Dan worden de kosten betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. In sommige gevallen kunt u ook een vergoeding krijgen via een Persoonsgebonden budget (Pgb).

  ‘Dankbaarheid voor de zeer adequate hulp’

  dhr. en mw. S.

  Maak kennis met het team

  Diny
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (Parkinson)
  Gery
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (CVA)
  Hilleke
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH
  Wendy
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (Parkinson, MS en CVA)
  Thilly
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (MS en Parkinson)

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?