Maatschappelijk werk

Maatschappelijk Werk helpt bij het aanpakken van allerlei problemen. Wij doen dit aan de hand van individuele gesprekken, relatiegesprekken en/of gezinsgesprekken. Tijdens deze gesprekken proberen we te kijken waar de problemen vandaan komen en gaan we samen op zoek naar een oplossing.

Maatschappelijk werk

Naast Maatschappelijk werk bieden wij ook Schoolmaatschappelijk Werk Primair en Voortgezet Onderwijs.

Schoolmaatschappelijk Werk Primair en Voortgezet Onderwijs

Het Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek kind-ouder-school, waarbij het belang van de optimale ontwikkeling van het kind centraal staat. De uitgangspunten van Schoolmaatschappelijk Werk zijn:

 • zo tijdig mogelijk;
 • zo licht mogelijk;
 • zo kort mogelijk;
 • zo dichtbij mogelijk.

Wij bieden Schoolmaatschappelijk werk in de gemeenten Hattem en Epe.

  Schoolmaatschappelijk Werk Primair en Voortgezet Onderwijs

  Wij bieden onder andere ondersteuning en begeleiding bij:

  • Relatieproblemen
  • Echtscheiding
  • Opvoedingsvragen
  • Huiselijk geweld
  • Financiële zorgen
  • Eenzaamheid
  • Burn-out klachten
  • Psychosociale problemen
  • Verlies en rouwverwerking
  • Huisvestingsproblemen
  • Bemiddeling en belangenbehartiging
  • Verwijzen naar instanties

  Daarnaast bieden wij ook onafhankelijke cliëntondersteuning.

  Wij bieden Maatschappelijk werk aan in de gemeenten Hattem en Epe.

  Wanneer Schoolmaatschappelijk Werk inschakelen?

  Schoolmaatschappelijk Werk is aanvullend op de zorg en ondersteuning die scholen uit het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs zelf kunnen bieden bij hulp aan kinderen. Een schoolmaatschappelijk werker kan snel helpen bij lichte vormen van psychosociale hulp, advies en ondersteuning. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker bemiddelen tussen de ouders en de school. Schoolmaatschappelijk Werk biedt handvatten en ondersteuning bij problemen bijvoorbeeld: pesten of gepest worden, problemen op school of in de thuissituatie, (dreigende) echtscheiding, depressieve gevoelens, overlijden van een dierbare, e.d.

  Wat zijn de kosten?

  Schoolmaatschappelijk werk wordt kosteloos aangeboden.

  Direct zorg regelen

  Als zorgprofessional vraagt u direct zorg aan voor uw cliënt door te bellen met onze Zorgcentrale: (088) 126 3 126. De cliënt kan tevens woorden doorverwezen door de huisarts.

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?