Specialist ouderengeneeskunde

Vérian heeft een specialist ouderengeneeskunde in dienst. De expertise van de specialist ouderengeneeskunde wordt ingezet voor behandeling van kwetsbare ouderen en om te zorgen voor een optimale kwaliteit van zorg.

Ondersteuning

De specialist ouderengeneeskunde kan meedenken met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, casemanagers en thuisbegeleiding bij complexe problematiek. Is de zorg en behandeling die we bieden optimaal? Hoe gaan we om met problemen bij dementie, zoals gedragsproblemen? Moeten er andere zorgverleners worden ingeschakeld of is er een consult van de specialist ouderengeneeskunde aan huis nodig?

Binnen Vérian is de specialist ouderengeneeskunde de functionaris Voor de Wet Zorg en Dwang. Zij wordt betrokken wanneer er vraagstukken zijn rondom onvrijwillige zorg. Er wordt dan samen gekeken of onvrijwillige zorg voorkomen kan worden.

Kernteamoverleggen, consulten en medebehandeling

  • Probleemanalyse bij multimorbiditeit en onbegrepen algemene achteruitgang
  • Achteruitgang in mobiliteit en zelfredzaamheid
  • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid , probleemgedrag
  • Apathie en depressie, stemmingsstoornissen
  • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
  • Advies over benodigde zorg of opnameindicatie
  • Chronische neurologische aandoeningen (MS, M.Parkinson, late fase van CVA)
  • Polyfarmacie
 

De Gemzen

Bij onze woonzorglocatie De Gemzen is de specialist ouderengeneeskunde betrokken als consulent en medebehandelaar. Zij werkt nauw samen met de huisarts in geval van complexe problematiek.

Netwerken

Om de samenwerking rondom kwetsbare ouderen te optimaliseren zijn er een aantal netwerken waar onze specialist ouderengeneeskunde bij betrokken is. Zo maakt zij onderdeel uit van het landelijke netwerk LAEGO (landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen), het regionale artsennetwerk geriatrie en Parkinsonnet.

 

 

Kosten

De zorg en behandeling van de specialist ouderengeneeskunde wordt vergoed vanuit de Wlz of de basisverzekering, vanuit het eigen risico.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?