Wat doen wij

Continentiezorg

De continentieverpleegkundige geeft advies aan een cliënt of hulpverlener over vragen die hij/zij kan hebben met betrekking tot continentieproblemen. Continentieproblemen kunnen betrekking hebben op urine of fecale incontinentie, maar ook het onvermogen te kunnen urineren of defeceren. Denk hierbij aan retentie of obstipatie. Al deze problemen kunnen een oorzaak hebben in aandoeningen, ziektebeelden of geriatrische problematiek. Continentieproblemen zijn niet leeftijdsgebonden en het is geen ziektebeeld, maar altijd een symptoom van iets. De continentieverpleegkundige heeft ook specifieke kennis op het gebied van urologie, met name blaas- en nierkatheters.

Neem contact met ons op in geval van

 • continentieproblemen, indien deze niet naar wens onder controle zijn;
 • een verblijfskatheter die problemen geeft die niet opgelost kunnen worden door de reguliere zorg;
 • er vragen zijn over absorberende materialen;
 • er vragen of onduidelijkheden zijn rondom vergoedingen en hoogte van vergoedingen van de zorgverzekeraar en verschillende leveranciers;
 • er problemen zijn rondom afvoerende materialen, zoals een MEC (mannelijke eenmalige katheter) of eenmalige katheterisatie.

Met wie werken wij samen?

 • Huisartsen
 • Bekkenpoli
 • Gynaecologen
 • Urologen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Continentieverpleegkundigen op urologiecentra
 • Apotheken
 • Medisch speciaalzaken
 • Diëtisten

Afspraak maken

Wenst u een afspraak met een continentieverpleegkundige? Neem dan vrijblijvend contact op via continentie@verian.nl of op werkdagen via de zorgcentrale 088 1263126 en vraag naar een medewerker van het cluster continentie. Ook uw huisarts, de wijkverpleegkundige of een andere zorgverlener kan u aanmelden. 

Verwijzing en indicatie

Voor de zorg en begeleiding van een continentieverpleegkundige heeft u geen verwijzing of indicatie nodig. De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed uit de basisverzekering.

Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg? Dan worden de kosten betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. In sommige gevallen kunt u ook een vergoeding krijgen via een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Wordt incontinentiemateriaal vergoed?

In principe worden alle continentiematerialen vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel eerst een eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van incontinentiemateriaal gelden een aantal voorwaarden. Bovendien zijn vergoedingen afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw leverancier.
De continentieverpleegkundige kan incontinentiematerialen voor u aanvragen en zorgdragen voor de vergoeding.

Maak kennis met het team

Gea
Continentie- en urologieverpleegkundige
Josien
Continentie- en urologieverpleegkundige
Marleen
Continentieverpleegkundige
Nathalie
Continentieverpleegkundige
Monique
Continentie- en urologieverpleegkundige

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?