Kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Onze kwaliteit

Om kwaliteit voor cliënten en medewerkers te borgen, wordt kwaliteit binnen Vérian continu gemeten en verbeterd. Dit doen wij onder andere door tussenevaluaties en eindevaluaties van zorg, cliënttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Wij zijn er ontzettend trots op dat onze kwaliteit erkend wordt. De cliënten van Vérian geven gemiddeld een 8 voor onze zorgverlening!

Certificering​

Vérian is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Vérian voldoet aan alle ISO 9001:2015 eisen en procedures, waarmee een logische aanpak van de beheersing van kwaliteitsmanagement gewaarborgd wordt. Dit betekent dat Vérian:

  • Verbeteren van de prestaties van de organisatie geborgd heeft;
  • Voldoet aan wet- en regelgeving;
  • Inspeelt op het waarborgen van cliënttevredenheid;
  • Inspeelt op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen.

Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan of u bent ontevreden over onze zorg of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw suggesties en klachten vatten we op als advies om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenregeling.

Professionele Adviesraad

De Professionele Adviesraad (PAR) van Vérian draagt bij aan het borgen van hoogwaardige kwaliteit van de zorg. Zij geeft op vakinhoudelijke basis advies aan de directie en draagt bij aan de totstandkoming van het zorgbeleid door professionele expertise in te brengen. Daarnaast stimuleert de PAR het vergroten van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering van de beroepsgroep.

Duurzaamheid

Vérian draagt ook bij aan duurzaamheid en duurzame en gezonde inzetbaarheid van haar medewerkers. Op welke manier, is in het volgende document te lezen: Maatregelen in het kader van duurzaamheid
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?