Voor wie

Vérian wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar cliënten. Het zorgaanbod van Vérian is gericht op diverse doelgroepen. Om het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, stelt Vérian daarentegen ook enkele grenzen aan de zorg- en dienstverlening. U leest hieronder aan welke doelgroepen we zorg en ondersteuning verlenen.

Om het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, stelt Vérian daarentegen ook enkele grenzen aan de zorg- en dienstverlening. U leest hieronder aan welke doelgroepen we zorg en ondersteuning verlenen.

U of uw naaste kan bij Vérian terecht als u of uw naaste beschikt over:

  • Een indicatie voor zorg op basis van de Zvw (deze indicatie kan door één van onze verpleegkundigen worden gesteld).
  • Een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en/of begeleiding op basis van de Wmo of Wlz.
  • Een Wlz-indicatie vertaald in VPT of MPT zonder behandeling.
  • Een indicatie ELV laag complex.

Vérian beoordeelt op basis van de omvang van de zorgvraag of u of uw naaste in aanmerking komt voor de zorg- en dienstverlening van Vérian.

Om verantwoorde en kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, zijn er een aantal uitsluitingscriteria van toepassing voor onze woonzorglocaties. Dit betekent dat u of uw naaste niet in aanmerking komt voor inhuizing in de woonzorglocaties in geval van:

  • Complexe psychiatrische (GGZ) problematiek als voorliggend probleem.
  • Complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
  • Het behoeven van permanent toezicht.
  • Een indicatie Wlz-crisis.

Tijdens de zorgverlening wordt doorlopend geëvalueerd of de huidige zorgafspraken nog passend zijn voor de cliënt. De zorgafspraken worden zo nodig bijgesteld. Indien aan de orde zal de cliënt, in overleg met de cliënt en indien van toepassing diens (wettelijk) vertegenwoordiger, worden begeleid naar een passende plek buiten Vérian.

Voor de overige voorwaarden voor het ontvangen van zorg en/of ondersteuning van Vérian, verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?