Koers

De zorg is continu in beweging. We zien dat mensen steeds langer thuis zorg ontvangen. Ook zien we een toename van het aantal zorgvragen en de complexiteit daarvan. Vérian speelt hier op in. 

Onze koers

We kijken continu hoe we cliënten op de juiste manier kunnen blijven ondersteunen. Samenwerking over de eigen muren heen is belangrijk om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Meer weten?

Wat we als Vérian belangrijk vinden, geven we weer aan de hand van 4 pijlers:

  • Onze cliënten
  • Onze medewerkers
  • Onze regio
  • Onze organisatie

Lees hieronder meer over onze pijlers

1 – Onze cliënten
In alles wat we doen zijn de cliënten onze drijfveren. We willen cliënten de regie laten houden over hun eigen leven, waarin ze zelf aangeven wat ze belangrijk vinden en uitgaan van hun eigen kracht.

Wij kijken daar waar nodig hoe we cliënten gericht kunnen ondersteunen. Het gebruik maken van het netwerk van de cliënt, de inzet van hulpmiddelen, zorgtechnologie en voorzieningen in de wijk zijn daarbij belangrijk.

Vérian zet alleen zorg in als dit de enige en beste oplossing is voor de cliënt. Daarbij willen we actief inzetten op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen.

Naast zorg thuis biedt Vérian ook zorg dicht bij huis aan, op zichtbare locaties in de wijk. De sfeer zal hier ontspannen en huiselijk zijn, zodat cliënten zich op hun gemak voelen. Op deze locaties bieden we – op een laagdrempelige manier – vanuit de diensten die we leveren zorg, ondersteuning, advies en voorlichting. Onze Thuyskamers Apeldoorn Zuidwest en De Maten zijn hier een voorbeeld van.

3 – Onze regio
Om kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven organiseren is samenwerking van groot belang. We werken daarom actief samen met allerlei partners in de regio. Hierdoor kunnen we de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan onze cliënten.

Als grote organisatie is Vérian een belangrijke speler in de regio. Vérian onderscheidt zich als deskundige en gespecialiseerde organisatie. We bieden een compleet zorgaanbod en blijven ons inzetten voor een veelzijdig, gespecialiseerd aanbod van zorg. We zijn een betrouwbare partner die interne deskundigheid én kennis wil delen met partners.

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?