Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Vérian en regelen uw rechten en plichten en die van Vérian. De Algemene Voorwaarden worden opgesteld door Actiz, Zorgthuisnl (voorheen BTN) (namens de zorgaanbieders), de Consumentenbond, LOC zeggenschap en de Patiëntenfederatie Nederland (namens de cliënten).

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn per 1 januari 2022 gewijzigd. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe cliënten en met terugwerkende kracht van toepassing op de overeenkomsten met bestaande cliënten. Uitzondering hierop zijn cliënten die gebruik maken van zorg en/of diensten via de Wmo.

 

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?