Wat doen wij

Palliatieve zorg

Het cluster palliatieve zorg kan worden ingeschakeld als u te horen heeft gekregen dat u een levensbedreigende en/of ongeneeslijke ziekte heeft. Uw huisarts of behandelend arts heeft hierover met u een gesprek gehad. De behandeling die u krijgt is niet meer gericht op genezing maar op verlenging en/ of kwaliteit van het leven.

Palliatieve zorgverlening

Het cluster is  gespecialiseerd in het regelen en geven van alle zorg aan de cliënt en diens naaste(n) in deze fase van het leven.  Afhankelijk van uw situatie, kan dagen, weken, maanden of jaren palliatieve zorgverlening nodig zijn.

 • De zorg die het cluster geeft is gericht op de kwaliteit van leven, wat op een gegeven moment zal overgaan naar de kwaliteit van  sterven en de wensen die u (nog) heeft;
 • Het cluster doet dit met aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten;
 • Het is mogelijk deze ondersteuning en begeleiding vroegtijdig te krijgen;
 • Het cluster heeft kennis van de sociale zorg kaart van het werkgebied;
 • De cliënt en diens naasten zijn het uitgangspunt van onze zorg.

  Neem contact met ons op wanneer

  • U en/of uw naaste(n) behoefte hebben aan een oriënterend en algemeen adviserend huisbezoek;
  • Bij palliatieve en/of terminale cliënten waarbij zich moeilijk te behandelen lichamelijke problemen voordoen zoals: pijn, misselijkheid, benauwdheid of obstipatie;
  • Bij psychosociale zorgen of problemen;
  • Bij existentieel lijden;
  • Als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden rondom het einde van het leven, zoals overwegingen rondom palliatieve sedatie of euthanasie, wel of niet starten met een chemokuur of nierdialyse;
  • Als er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot de inzet van zorgmogelijkheden;
  • Er behoefte is aan in inzet van waakmanden.

  Met wie werken wij samen?

  Wij werken samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, het technoteam van Vérian, het waakteam van Vérian, diëtisten, ziekenhuizen, hospice en het wondzorgteam van Vérian.

  Direct zorg regelen

  Voor vragen kunt u contact opnemen met onze zorgcentrale.

  De zorg wordt vanuit de ZVW gefinancierd.

  Maak kennis met het team

  Trijntje
  Palliatief verpleegkundige
  Ingrid
  Palliatief verpleegkundige
  Lianne
  Palliatief verpleegkundige

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?