Wat doen wij

Diabetes Mellitus

Wij werken samen met huisartsen, POH, praktijkassistentes, diëtistes, apotheken, leveranciers van hulpmiddelen, producenten van medicijnen en insulines, podotherapeuten, fysiopraktijken en pedicures. Tevens werken wij ook samen met andere (thuis)zorgorganisaties, internisten en diabetesverpleegkundigen in de 2e lijn.

Informatie, advies en instructie

In de huisartsenpraktijk zijn POH-somatiek degenen die de diabetespatiënten regelmatig zien. Zij begeleiden hen bij Diabetes Mellitus en voeren de daarbij behorende controles uit. Maar soms heeft de cliënt met Diabetes Mellitus meer of intensievere begeleiding nodig dan wat de POH kan bieden. In dat geval is het mogelijk om een gespecialiseerd wijkverpleegkundige Diabetes Mellitus (diabetesverpleegkundige) in te schakelen. Zij bieden (tijdelijke) ondersteuning op het gebied van diabetes.

  Denk daarbij aan:

  • Ouderen met DM (type 1 of 2) die cognitief achteruitgaan en daarbij meer begeleiding aan huis nodig hebben
  • Meedenken over juist hulpmiddelengebruik 
  • Aanleren van zelfcontrole m.b.v. bloedglucosemeter en vingerprik
  • Aanleren van insuline injecteren
  • Instellen op insuline (één of meerdaags insulineregime)
  • Uitproberen en evt. aanvragen van een sensor, bijvoorbeeld de Freestyle Libre
  • Meedenken als er problemen ontstaan bij de bloedglucosewaarden
  • Frequent evalueren en controleren van spuitplaatsen
  • Bijzondere situaties zoals Ramadan, terminale fase, chemokuren, combinatie met andere medicatie, bijspuitschema's

  Indien gewenst kunnen verwijzers via de zorgcentrale 088 126 3 126 of via de mail (diabetes@verian.nl) contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen.

  Maak kennis met het team

  Jarno
  Diabetesverpleegkundige
  Mariëtte
  Diabetesverpleegkundige

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?