Wat doen wij

Oncologie

De diagnose kanker brengt veel onzekerheid en emoties met zich mee, zowel bij de cliënt zelf als de naasten. Onze oncologieverpleegkundige ondersteunen en begeleiden mensen met de diagnose kanker en geeft adviezen, als aanvulling op de zorg van het behandelteam.

Ondersteuning bij kanker

Als iemand te horen krijgt dat hij/zij kanker heeft, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor hem/haar en de naasten. Er komt veel op hen af tijdens de periode van ziekte en herstel. Kanker laat je niet achter in het ziekenhuis. Juist thuis komen vaak de zorgen, de vragen en ontstaan de lichamelijke klachten van de behandeling. Dan is het goed om begeleiding te krijgen in je eigen omgeving.
De oncologieverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in alle facetten van de behandeling en begeleiding van kankerpatiënten. De hulp is daarbij gericht op de kwaliteit van zorg en leven van de cliënt.

  Wat kan de oncologieverpleegkundige voor cliënten doen?

  De oncologieverpleegkundige komt bij cliënten thuis voor ondersteuning en begeleiding. Inzicht in het ziekteproces is daarbij erg belangrijk. Van hieruit wordt advies gegeven en gekeken naar praktische oplossingen, denk hierbij aan:

  • Welke keuzemogelijkheden zijn er voor zorg, wat wordt er wel vergoed en wat niet?
  • Inzet van zorg en hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
  • De gevolgen van de ziekte, denk aan vermoeidheid, pijn en lichamelijke beperkingen.
  • De gevolgen van de behandeling, zoals verminderde eetlust, haaruitval, braken, pijnlijke mond.
  • Mogelijkheden voor pijnbestrijding.
  • Welke impact heeft de ziekte en behandeling thuis en op het werk?

  Ook het algehele welzijn van de cliënt wordt gemonitord. De oncologieverpleegkundige luistert goed naar de wensen om zo de ondersteuning te bieden die nodig is. Daar wordt ook de omgeving nauw bij betrokken.

  Begeleiding in verschillende fasen

  In het hele traject kan de oncologieverpleegkundige ondersteuning bieden en helpen keuzes te maken die bij de cliënt passen. Dit kan starten als bij de cliënt kanker is vastgesteld, waar de cliënt nog wordt onderzocht of als de cliënt de behandeling ondergaat, maar ook in situaties waarbij er geen kans op genezing meer is.

  Samenwerken voor kwaliteit van zorg

  De oncologieverpleegkundige is een belangrijke verbinder tussen het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt en de huisarts, thuiszorg en andere zorgverleners en organisaties om de cliënt heen. Belangrijke waarnemingen worden ook teruggekoppeld naar de betreffende disciplines, zodat er waar nodig op ingespeeld kan worden. Ook kan de oncologieverpleegkundige de cliënt doorverwijzen naar een diëtist, ergo-/fysiotherapeut, psycholoog of andere hulpverlener. Dit gaat uiteraard in overleg.

  Kosten

  De zorgverzekeraar vergoedt ondersteuning en begeleiding door een oncologieverpleegkundige volledig. Er zijn dus geen kosten aan verbonden (buiten de eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering).

  Contact

  U kunt contact opnemen met een van onze oncologieverpleegkundigen via oncologie@verian.nl of via onze Zorglijn: 088 126 3 126. De verpleegkundige belt u dan terug. Ook kunt u een verwijzing krijgen via de specialist, huisarts of uw (wijk)verpleegkundige.

  Maak kennis met het team

  Dianne
  Oncologieverpleegkundige
  Aleida
  Oncologieverpleegkundige
  Mariëlle
  Oncologieverpleegkundige
  Jeroen Martijn
  Oncologieverpleegkundige

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?