Wat doen wij

Wondzorg

Het wondteam van Vérian is gespecialiseerd in het behandelen van (complexe) wonden. Het wondteam bestaat uit verpleegkundig specialisten, wondconsulenten en wondverpleegkundigen. Vérian heeft een innovatieve aanpak die de kwaliteit van de zorg voor complexe wonden verbetert. Belangrijke bouwstenen zijn: vroegtijdige signalering van complexe wonden door het wijkteam of de huisarts en regie door een verpleegkundig specialist/wondconsulent van het wondteam.

Waar mogelijk vindt wondbehandeling  op één van de Vérian Thuyskamers plaats of indien een patiënt minder mobiel is, plannen we een huisbezoek. Het wondteam neemt een (wond)anamnese af, doet lichamelijk en aanvullend onderzoek, stelt de diagnose en een adequaat wondpreventie- en behandelbeleid op volgens de laatste richtlijnen (practice en evidence based). Daarnaast evalueren wij dit beleid en onderhouden wij contact met de huisarts, specialist en andere betrokkenen. Hierin werken we actief samen met andere thuiszorgorganisaties in onze regio.

Onze aanpak

Onze aanpak zorgt voor een verkorting van de gemiddelde genezingsduur van complexe wonden. Dat betekent meer kwaliteit van leven voor de patiënt en minder zorgkosten. Deze aanpak is conform de Indicatoren set: Wond Expertise Centra (WEC) Nederland.

Van belang is dat een complexe wond vroegtijdig wordt gesignaleerd. Aan de hand van deze beslisboom kan worden bepaald of er sprake is van een complexe wond en of de patiënt moet worden doorverwezen naar het wondteam van Vérian.

Regiefunctie:
Door de patiënt meteen aan te melden bij het wondteam van Vérian wordt de eerste reductie van de genezingsduur al gerealiseerd. De verpleegkundig specialist pakt de regie in het behandeltraject. De verpleegkundig specialist:

  • stelt de diagnose
  • maakt een adequaat wondbeleid
  • geeft instructies aan betrokkenen die de wondzorg gaan uitvoeren
  • monitort het genezingsproces
  • sluit de zorg af wanneer de wond is genezen en informeert de huisarts
  • zij evalueert de geleverde wondzorg met de patiënt.

Indien doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk lijkt (triageprotocol conform NHG en transmurale werkafspraken) overlegt de verpleegkundig specialist met de huisarts. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor de patiënt in de 1e lijn. De verpleegkundig specialist informeert de huisarts adequaat over het wondbeleid en het verloop van het genezingsproces.

Waar leveren wij wondzorg?

Het wondteam levert zorg op verschillende manieren. Wij leveren zorg in onze Thuyskamers, in de huisartsenpraktijk en in de wijk.

Zorg in de huisartsenpraktijk:
De verpleegkundig specialisten van het wondteam draaien in samenwerking met verschillende huisartsenpraktijken spreekuren. Hier kan een wond op verzoek van de huisarts beoordeeld en verzorgd worden. Deze spreekuren vinden plaats bij de huisarts of in een van de Vérian Thuyskamers.

Zorg in de Vérian Thuyskamer

De wondverpleegkundigen van Vérian kunnen voor evaluatie en specialistische behandeling van een wond de patiënt uitnodigen op het wondspreekuur in één van onze Thuyskamers.

De Thuyskamers zijn locaties waarin zorg wordt aangeboden door specialistische teams of wijkteams in een huiselijke sfeer dat voelt als thuis. De patiënt en diens naaste kunnen hier tevens een lekker kopje koffie drinken als ze even moeten wachten of nadat ze zijn geholpen. De wondverpleegkundigen hebben hier een eigen behandelruimte waarin op afspraak de wond beoordeeld en verzorgd kan worden. Op deze manier houdt de patiënt meer eigen regie.

Zorg in de wijk

Kan de patiënt niet zelfstandig naar een locatie zoals de Thuyskamer komen dan komt het wondteam aan thuis.

Clienttevredenheid

“De zorg van het Vérian wondteam is erg goed. Ik ben over alles tevreden – de vriendelijkheid, de aanpak en zeker de deskundigheid. Sinds ik de zorg van het Vérian wondteam krijg, zie ik echt verbeteringen.”
De heer Koopman
“Ik ben in alle opzichten tevreden over het Vérian wondteam en lovend over hun deskundigheid. Ze werken goed samen met het ziekenhuis. Ik zou het wondteam zeker aanbevelen.”
De heer Zweekhorst
“Ik ontvang al geruime tijd wondzorg en de zorg van het Vérian wondteam is voortreffelijk. Ik voel me op m'n gemak bij de medewerkers en heb alle vertrouwen in de deskundigheid.”
De heer Sneller
“Ik ben tevreden over de verzorging door en de betrokkenheid van het Vérian wondteam. Eerst moest ik naar het ziekenhuis en op een gegeven moment kon de zorg over naar de thuiszorg. Het Vérian wondteam heeft dit naar volle tevredenheid van mij en het ziekenhuis opgepakt.”
De heer Nievaart
Vorige slide
Volgende slide

Hoe contact opnemen?

Verwijzing of aanvraag wondconsult

Voor contact met het wondteam kunt u een e-mail sturen naar teamwondzorg@verian.nl en bij spoed of direct overleg telefonisch contact opnemen via 06-21717768. Wanneer u een patiënt wilt verwijzen naar het wondteam, kunt u dit eenvoudig via ZorgDomein doen:
ZorgDomein -> verpleging, verzorging, thuiszorg -> specialistische verpleging -> postcode

Hierbij zijn er twee opties:
Regulier Meekijkconsult wonden door verpleegkundig specialist van wondteam Vérian. Met dit meekijkconsult kunt u (eenmalig) advies krijgen met betrekking tot (vaat)diagnostiek of (wond)beleid. Er wordt zo nodig een afspraak gepland om via Siilo met u mee te kijken bij de patiënt of gevraagd om wondfoto’s te sturen.

Met Regie Complexe Wondzorg zal de verpleegkundig specialist (aanvullende) diagnostiek doen, (wond)beleid voorschrijven en de zorg rondom de complexe wond coördineren. Ook is het altijd mogelijk om (eenmalig) advies bij acute wonden te krijgen. Graag hierbij informatie met betrekking tot relevante voorgeschiedenis, medicatie, eventuele wondfoto’s (en indien van toepassing uitslag van het vaatonderzoek, wondkweek) meesturen.

Wij maken naast ZorgDomein ook gebruik van de volgende systemen; OZO verbindzorg, Point en Siilo. Het wondteam is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur.

Samenwerkingspartners

Samenwerken in een wondzorgketen
Optimale samenwerking tussen ketenpartners is een belangrijk element van de nieuwe aanpak van complexe wonden. De meeste van deze wonden ontstaan in de thuissituatie en kunnen thuis of dichtbij huis behandeld worden. Bij een deel van de complexe wonden is verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk. Dit vergt een gestructureerde samenwerking tussen de betrokken ketenpartners.

Regio Deventer
Het wondteam van Vérian is onderdeel van het wond Expertise Netwerk Salland (WENS) met ketenpartners: Deventer ziekenhuis, huisartsen Vereniging Deventer e.o. (HCDO), Carinova, Carint Reggeland, Sensire en Solis. De samenwerkingsafspraken, wondprotocol en werkwijze zijn uitgebreid beschreven in het document “Werkwijze in Wond Expertise Netwerk Salland, 2019”.

Regio Apeldoorn – Zutphen
Het wondteam Vérian werkt nauw samen met Wond Expertise Centrum (WEC) Gelre ziekenhuizen, huisartsen regio Apeldoorn (HRA), Klimmendaal, Zorggroep Apeldoorn, Buurtzorg, Attent, Sensire, Sutfene en medisch speciaalzaak Mediq. Werkafspraken over wondbehandeling staan in de “transmurale richtlijn wondzorg Apeldoorn – Zutphen”.

Vanuit gezondheidscentrum ‘de Groene Hoven’ is in samenwerking met Vérian een eerstelijns wondpoli gestart met als doel de kwaliteit van de wondzorg te verbeteren en de samenwerking tussen de verschillende partijen beter af te stemmen. De wondpoli houdt in dat alle wondzorg wordt uitgevoerd onder regie van een Vérian verpleegkundig specialist  met als expertise wondzorg in samenwerking met de huisarts. De ketenpartners die hierbij betrokken zijn, zijn huisartsen de Groene hoven, Ergotherapie Zeker thuis, Fysiomare, thuiszorgorganisatie Klein Geluk en apotheek Benu de Groene Hoven.

Na aanleiding van dit wondspreekuur is er een transmuraal wondproject gestart in 2021 in regio Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen. Ketenpartners hierin zijn: Huisartsen (HOOG), Gelre Apeldoorn, Gelre Zutphen Zilveren Kruis en Sensire. Vanuit HOOG (Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland), Gelre en Vérian is er per juni 2021 de uitbreiding van eerstelijns wondspreekuren bij huisartsen gestart in medisch centrum Vaassen in samenwerking met Isala kliniek. Hierin werken we naast de huisartsen en Gelre samen met o.a. podotherapie Innofeet, Buurtzorg en Viattence.

In maart 2023 zijn we een wondspreekuur gestart in huisartsenpraktijk Orderbron in Apeldoorn, waarin we naast bovenstaande ketenpartners samenwerken met o.a. podotherapie en diverse thuiszorgorganisaties in Apeldoorn.

Maak kennis met ons wondteam

Ellen
Verpleegkundig Specialist
Berber
Verpleegkundig Specialist
Rosanne
Verpleegkundig Specialist
Karin
Verpleegkundig Specialist
Hieke
Wondconsulent
Arianne
Wondverpleegkundige
Antoinette
Wondverpleegkundige
Charlotte
Wondverpleegkundige
Ditley
Wondverpleegkundige
Elske
Wondverpleegkundige
Leonie
Wondverpleegkundige
Rienke
Wondverpleegkundige
Vera
Wondverpleegkundige
Sabine
Wondverpleegkundige
Esther
Wondverpleegkundige
Lies
Wondverpleegkundige

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?