Wat doen wij

Niet aangeboren hersenletsel

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan cliënten met hersenletsel als gevolg van CVA, MS, Parkinson, andere neurologische ziektebeelden of hersentrauma. In goed overleg met de cliënt en naasten wordt bekeken wat nodig is in hun specifieke situatie. De wensen, achtergrond en belevingswereld van de cliënt en naasten staan daarbij centraal.

Praktische oplossingen

Samen met de cliënt en diens naasten wordt gezocht naar praktische oplossingen, passende therapie en daginvulling. Te denken valt aan tips hoe om te gaan met werk, gezin, verandering van rolpatronen binnen een relatie, moeilijk/veranderd gedrag, dagbesteding, therapieën, vrijwilligers inschakelen, advisering rondom lotgenotencontact, etc.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan preventie, coaching en voorlichting omtrent leefstijl, hoe om te gaan met de ziekte, maar ook uitleg over de gevolgen en symptomen behorend bij het ziektebeeld.

  Neem contact met ons op wanneer:

  • Een cliënt die in zorg komt/is na een CVA, als gevolg van Parkinson(isme) of MS behoefte heeft aan voorlichting en begeleiding.
  • Er vragen zijn over de veranderingen als gevolg van het hersenletsel, op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal/maatschappelijk gebied. Zoals bij vraagstukken over dagbesteding voor mensen met NAH en het eventueel regelen daarvan, over werk en UWV, over hoe om te gaan met veranderd gedrag, etc.

  Neem vrijblijvend contact op via nah@verian.nl of op werkdagen via de zorglijn 088 1263126 en vraag naar een medewerker van het cluster NAH.

  Met wie werken wij samen

  • CVA keten Apeldoorn (Gelre ziekenhuizen, Klimmendaal, Zorggroep Apeldoorn)
  • CVA keten Zwolle
  • ParkinsonNet
  • Eerstelijnstherapeuten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie voor Parkinson aangesloten bij ParkinsonNet
  • Welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties
  • Teams binnen Vérian en andere zorgorganisaties

  CVA Zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen

  De zorgketen heeft als doel dat de cliënt zo snel mogelijk en zonder belemmeringen zijn behandeling en revalidatie kan volgen. En dat de cliënt op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Het zorgproces is zo georganiseerd dat overgangen (van bijvoorbeeld ziekenhuis naar verpleeghuis / revalidatiecentrum / naar huis) soepel verlopen.

  Vérian maakt deel uit van de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen. Bij deze zorgketen zijn de volgende organisaties aangesloten:

  • Gelre ziekenhuizen
  • Stichting Klimmendaal revalidatiespecialisten
  • Zorggroep Apeldoorn e.o.
  • Stichting Vérian
  • Stichting Sutfene
  • Stichting Sensire
  • Huisartsen Regio Apeldoorn en Zutphen e.o.

  Maak kennis met het team

  Diny
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (Parkinson)
  Gery
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (CVA)
  Hilleke
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH
  Wendy
  Gespecialiseerd wijkverpleegkundige cluster NAH (Parkinson, MS en CVA)

  Hoogwaardige kwaliteit

  Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
  Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

  Waar bent u naar op zoek?