Wat doen wij

Long

De longverpleegkundigen van Vérian zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met een longaandoening, zoals COPD of Astma. Daarnaast geven wij adviezen bij klachten van huisstofmijtallergie. Hierbij gaat het om ondersteuning en advies aan de cliënt en de mantelzorger tijdens huisbezoeken en tijdens onze spreekuren op de longpoli in Gelre ziekenhuizen. Daarnaast participeren we in het zorgpad COPD van de ziekenhuizen in onze regio, zoals Gelre ziekenhuizen en Isala.

Goede ondersteuning

U kunt cliënten naar ons verwijzen bij vragen over:

  • Leefstijlaanpassingen bij longaandoeningen;
  • Het omgaan met (angst voor) benauwdheid en kortademigheid;
  • Toepassen van het Long Aanval Actie Plan in het kader van het landelijke zorgpad COPD;
  • Instructie en advies over inhalatiemedicatie of vernevelen;
  • Zuurstofgebruik;
  • Aanpassingen en hulpmiddelen bij longaandoeningen;
  • Huisstofmijtallergie en advies over inrichting van de woning (ook bij kinderen);
  • Aanleren PEP therapie.

We kijken mee met de cliënt waar hij of zij tegenaan loopt in het dagelijks leven met betrekking tot COPD. In goed overleg met de cliënt en naasten wordt bekeken wat nodig is in hun specifieke situatie. De wensen, achtergrond en belevingswereld van de cliënt en naasten staan daarbij centraal.

We werken graag samen met de POH van de huisartsenpraktijk. Er zijn raakvlakken tussen de longverpleegkundigen en de POH en we  kunnen elkaar hierin aanvullen. Denk hierbij aan een huisbezoek wanneer hier behoefte aan is en intensieve begeleiding nodig is.

Wanneer de huisartsenpraktijk geen POH heeft met specifieke kennis over COPD, Astma en andere longziekten, kan worden doorverwezen naar de longverpleegkundigen voor een huisbezoek. Hierin kunnen we samenwerken met de verwijzer.

Daarnaast kan via de longverpleegkundige PEP therapie worden aangeleerd bij vastzittend sputum en bij de inzet van zuurstof of vernevelen thuis. Ook kunnen we meekijken bij het gebruik van inhalatiemedicatie en meedenken in de mogelijkheden rondom de meest passende medicatie.

Wij werken samen met:

Maak kennis met het team

Cobie
Longverpleegkundige
Debora
Longverpleegkundige
Els
Longverpleegkundige
Heidie
Longverpleegkundige
Karin
Longverpleegkundige
Nicolette
Longverpleegkundige

Hoogwaardige kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Thuiszorg Vérian is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Waar bent u naar op zoek?